Imatge de precàrrega 1 Imatge de precàrrega 2

CONDICIONS D'ÚS – BR

CONDICIONS D'ÚS

O FINC4YOU és un blog especialitzat en la creació de continguts com funcionalitats informatives i anàlisis de diversos productes/serviços financers (cartões de crèdit, empréstimos, financiamentos, entre altres) disponibilizados per diverse empresas (instituições financeiras), exposant continguts de forma a informar o utilitzat sobre un producte que millor s'adapta a les seves necessitats. Aquests termes i condicions generals d'ús estan disponibles a l'usuari en qualsevol moment a través de l'endereç: https://finc4you.com/terms-of-use/ i com a disposició de la Política de Privacitat FINC4YOU, disponible a: https://www. finc4you.com/privacy-policy, bem com a legislação em vigor. Assim, os Termos e Condições Gerais de Uso têm per objectiu informar com responsabilitats, deveres e obrigações de cada Usuário ao acessar i/ou utilitzar o FINC4YOU, conforme disposat nos itens abaixo.

1. ACEITAÇÃO

1.1. O Utilizador, ao aceder ao FINC4YOU, CONCORDA em respeitar os Termos i Condições Gerais de Utilização ea Política de Privacidade do FINC4YOU.

2. FALE CONOSCO

2.1. O Utilitzador dispõe aquests serveis per dirigir totes les seves dúvids, resoldre els problemes d'esdeveniments i presentar reclamações o altres informações sobre productes/serviços disponibles a FINC4YOU.

2.2. O “Fale Conosco” pot ser aficionat a través de https://finc4you.com/#contact

3. RESPONSABILITATS DOS USUÁRIOS

3.1. O Usuário desenvolupen atentament totes les clàusules contides nestes Termes i Condicions d'ús i na Política de Privacitat https://finc4you.com/privacy-policy i utilitzar els serveis i/o productes disponibles no FINC4YOU, você concorda com totes les clàusules. e condições destes Termos.

3.2 Un FINC4YOU disposa d'enllaços i/o redirecciona o Usuari per a altres llocs, on o Usuário podrà contractar els serveis i/o adquirir productes de les respectives empreses, quin tipus d'interferència de FINC4YOU.

3.3 Caso o Usuário seja redirecionado per a una pàgina del lloc de l'empresa anunciada cap lloc, desenvolupeu atentament i concordar expressament com els termes i condicions d'ús i com a política de privacitat de l'empresa anunciada.

3.4 A FINC4YOU no es responsabilitza dels termes i condicions generals d'ús i la política de privadesa de les empreses anunciades.

3.5 A FINC4YOU no es responsabilitza de nenhum vírus, malware, spyware, trojan o qualquer software que pot danificar o alterar la configuració dels equipaments dos Utilizadores com resultat de la navegació o utilització d'Internet o la transferència de dades, textos, imatges, fitxers o àudios .

3.6 És de total responsabilitat de l'usuari mantenir o sistema operatiu dels seus equipaments atualitzats i amb programes antivírus.

3.7 Com cancel·lar o rebre els nostres e-mails!

4. MODIFICAÇÃO DOS TERMOS I CONDIÇÕES GERAIS

4.1. Os Termos e Condições Gerais de Uso do Finc4you podem ser alterats, complementats o substituïts a qualquer moment i per qualquer motiu, a criteri exclusiu do Finc4you, sem aviso previ o notificação als Usuários.

QUEM NÃO ACEITAR ESTES TERMOS E CONDIÇÕES, QUE TEM CARÁTER OBRIGATÓRIO E OBRIGATÓRIO, DEVERÀ SE ABSTER DE USAR O FINC4YOU.